Badmintonmuseum på nettet

image

Badminton i Danmark – et netmuseum.

Jeg tog initiativet til at begynde arbejdet med et netmuseum for badminton i Danmark i maj 2015.

Vi er foreløbig to personer, der arbejder: Torsten Berg og jeg. Meningen er at udvide gruppen efterhånden.

Har du lyst, så kontakt mig med dine ideer!

Referat fra planmødet i Hillerød Badmintonklub om oprettelse af et Badminton Netmuseum – den 16. marts 2016 kl. 16.50 – 18.45.

 

Mødedeltagere: Torsten Berg og Ole Jacobsen.

 

 • Økonomi – muligheder? – Hvordan opstilles et budget til HB?

Vi aftalte, at et budget først  opstilles, når vi har det helt klare billede af , hvad vi vil og kan på alle områder.

Forbund – Sponsorer – Fonde mv. skal og bør have det nødvendige klare overblik i deres beslutningsproces vedr. støtte.

 

 • Hjemsted for ”Projekt BadmintonNetmuseum” – Vingsted/Brøndby/?

Basen for Badminton Netmuseum må nødvendigvis blive/være et af de to steder med mindre en anden interessent findes.

 

 • Arbejdsgruppe? Hvem? Hvor mange?

Vi satser på cirka 4 personer

 

 • Planmøder? Hvor?

Enkelte face – to face – møder, men ellers Skype-baserede møder.

 

 • Præsentation af ideen.

 Ultimo december 2016

 

 • Hjemmesiden opstartes på nettet? (BadmintonPeople?)

En mulighed og et samarbejde, der bør testes i den kommende tid.

 

 • Første etape – ”Nutiden i BD-klubberne” – Skabelon fremstilles og udsendes.

”Klubsalen” – Nutidshistorien i alle danske badmintonklubber ud fra en fastlagt skabelon (A)

 

 • Anden etape – Scanning af ”Badminton” mv. Scanningsfirma kontaktes.

”Forbundssalen” – Forbundets historie/DGIs badmintonhistorie? Kilder: Fx jubilæumsskrifter (B)

”Spillesalen” – Den spillemæssige historie (C)

”Instruktions-og træningssalen” (D)

”Den internationale sal (E)  Nordisk-Europæisk – BWF

 

 • Tredje etape – Scanning af materiale fra ophør af ”Badminton” til starten på ”BadmintonPeople”.

Hvad ligger der af indhold? Hvilken aftale kan vi opnå?

 

 • Indsamling af fotos/interviews af æresmedlemmerne/bestyrelsesmedlemmer/konsulenter mv. fra DBF og BD. (Journalistarbejde?)

”Personsalen”  (E)

 

 • Samarbejde  med andre badmintonorganisationer i DK om eksponering?

Muligheder: Firmaidrætten- KFUM-idrætten- DAI-idrætten- Skoleidrætten – Gymnasieidrætten – Studenteridrætten – Foreningsfitness.

 

 • Vedligehold og opdateringer i det daglige? Hvem/Hvor?/Hvordan?

Beslutning senere i processen.

 • Andet?

Aleksander (russisk IT-Designer) og DIF/Preben Kragelund og Per Leon Jørgensen, DIF´s Idrætsarkiv – kontaktes af Torsten B.

 • Andet?

Russisk oplæg til idrætshistorie på nettet: Mailuddrag til Torsten

This sounds like a really interesting idea! I am willing to help in any possible way! We already did a similar project for our NOC for the Sochi 2014, but only for winter sports.

Here is a video, please have a look – http://youtu.be/gQdYYVrBt_c

I also have the BWF virtual museum demo video from the last AGM on youtube – http://youtu.be/spAlCgMkLEA

You are correct, we want to launch at the next AGM in May. At the moment we are working on the contents.

The link to download the two videos mentioned above in FullHD – http://we.tl/w3QjikotFy

 

Evt:

Næste møde i forbindelse med DIF-Veteraners 25 års jubilæum den 27. maj i Idrættens Hus/ eller ved BD´s repræsentantskabsmøde den 28. maj samme sted.  Dette møde blev udsat til ?

 

Referat: Ole J.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.