Bevæg dig for livet!

image

Badminton og BDFL i DIF/BD-DGI-regiet.

Start: 2015

BDFLlogo
Jeg arbejder som frivillig i ad hoc bestyrelsen for 60+ badminton i Danmark i dette projekt. Arbejdet startede i 2015. Jeg repræsenterer Badminton Danmark sammen med Poul Erling Christensen fra Ribe.

Jeg er speciel ansvarlig for 60+ i Badminton Midtjylland og Badminton Sønderjylland.

Jeg er yderligere tilknyttet som ekstern underviser i Klubudvikling, hvilket du kan se nærmere om nederst i denne blok under 60+ Kommissoriet.

Dette nedenstående udvalg blev nedlagt via telefonopkald den 25. august 2016. Vi var knap nok kommet rigtig i gang.

Hvad mon der nu sker på ældreområdet?

60+ – Kommissorium

Nedenstående er en beskrivelse af rammerne for arbejdet vedrørende samarbejdet mellem DGI Badminton og Badminton Danmark vedrørende 60+ området.

 

NAVN 60 + Badminton

 

BAGGRUND

 

En hurtigt voksende aldersgruppe, der ønsker motion, udfordringer og social samvær skal tilbydes badminton i klubber.

På dette område kan DGI Badminton og Badminton Danmark være med til at bidrage til vision 25-50-75.

Formål

 

DGI Badminton og Badminton Danmark får klubber til at igangsætte 60 + badminton lokalt i klubregi.

At ind gå i samarbejde om andre initiativer, for at få badminton til at blive en af de foretrukne aktiviteter/motionsformer for aldersgruppen, og dermed få flere medlemmer i klubberne.

 

ARBEJDSGRUPPENS OPGAVER

 

HVAD:

Ø  At indsamle viden om 60 + badminton i klubber af forskellig struktur, geografisk placering og befolkningssammensætning.

Ø  At etablere lokale igangsættergrupper i samarbejde med landsdele og kredse.

Ø  At udvikle forskellige koncepter for målgruppen til brug ude i landsdele og kredse samt i klubberne.

Ø  At samarbejde med andre udbydere og kommuner om faciliteter, økonomi og tilskudsregler der er fremmende for 60 + badminton i klubber.

Ø  At igangsætte inspirations- og uddannelsestiltag for igangsættere og ledere.

Ø  At fremme mulighederne for 60 + badminton spillere, der vil have stævner, træf, holdturnering osv., som et supplement til de ugentlige træninger.

Ø  At der udarbejdes idé- og inspirationsmateriale til brug for:

–         Landsdele og kredse

–         Klubber

Ø  At der udarbejdes pressemeddelelser og PR materialer til brug for:

–         Landsdele og kredse

–         Klubber

HVORDAN:

Ø  Arbejdsgruppen arbejder i møder og med opgaver mellem møderne med de af arbejdsgruppen besluttede opgaver.

Ø  Arbejdsgruppen kan indbyde landsdelsforeninger/kredse til møder om ideer, strategier og handlinger lokalt.

Ø  Arbejdsgruppen arbejder i tæt dialog med DGI Badminton og Badminton Danmark.

Ø  Arbejdsgruppen kan inddrage ekspertise i sit arbejde, hvor der måtte være behov.

ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING

 

Benny Andreasen, Poul Erling Christensen, Torben Frank, Ole Jacobsen, Anne Kirstine Christiansen.

 

Politisk ansvarlig fra formandsskabet:

Jens Szabo (næstformand DGI Badmintons Landsudvalg)

 

Administrativ kontakt: DGI Badminton v/ Annika Jakobsen.

Dagsorden, indkaldelse og referater står arbejdsgruppen selv for.

Booking af mødesteder samt forplejning kan foregå i samarbejde med Annika.

 

ØKONOMI Der vil blive refunderet kørselsgodtgørelse til møderne (samkørsel organiseres i de tilfælde det er muligt).

Der afholdes 2-3 fysiske møder i sæsonen og resten foregår via Skype /tlf. møder.

 

Der er afsat:

kr. 30.000 til udvalgsarbejde for 60+ gruppen i Badminton i 2016.

kr. 35.000 til udviklingsområder i Badminton i 2016.

 

 

SUCCESKRITERIER

 

ü  Flere klubber med 60 + badminton som tilbud

ü  Flere spillere, der spiller 60 + badminton i klubberne

ü  Flere træf / stævner / holdturnering i landsdele og kredse

ü  Uddannelse af igangsætter /ledere

 

 

ANDET

 

 

Her er jeg stadig med! Også efter den 25. august 2016.

Klubudvikling

 

Arbejdsbeskrivelse for eksterne undervisere

 

Badminton – Bevæg dig for livet

DGI og Badminton Danmark har etableret en ny udviklingsenhed: “BADMINTON – Bevæg dig for livet”. En af de væsentlige opgaver er at styrke leder- og klubudvikling i bred forstand.

BADMINTON – Bevæg dig for livet og DGI`s lokale landsdelsbadmintonkonsulenter har i den kommende tid en lang række opsøgende aktiviteter, hvor målet er at afdække klubbernes behov og ønsker i forhold til udvikling af deres klub. Vi forventer derfor, at der vil blive stor efterspørgsel på opfølgningsmøder i klubberne og efterfølgende igangsættelse af aktiviteter og forskellige klubudviklingsforløb. En væsentlig del af de aktiviteter dækkes af os selv i BADMINTON – Bevæg dig for livet og DGI`s landsdelsbadmintonkonsulenter. Der vil dog også være behov for at trække på eksterne konsulenter og undervisere i fremtiden.

Bliv en del af BADMINTON – Bevæg dig for livets underviserteam

Vi skriver til dig, idet vi ved, at du allerede har en del erfaring med at undervise og/eller køre processer med foreningerne. Vi vil derfor høre, om du har lyst til at bidrage til udvikling af de mange badmintonklubber i Danmark. En stor del af klubformændene har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og tilkendegivet, at de meget gerne vil arbejde med at udvikle deres klub.

Hvad skal jeg undervise i?

Vores målsætning er “bedste mand på jobbet”, og det betyder, at du bliver sendt ud til opgaver som du er god til, og som du har lyst til. Det kan være:

  • Foreningsbesøg, hvor klubben sætter fokus på deres behov og vision for fremtiden
  • Klubudviklingsforløb, hvor klubben ønsker at igangsætte nye aktiviteter og indsatser
  • Lederudvikling forankret lokalt i klubben, hvor bestyrelsen arbejde på at styrke ledelsen af klubben.

Endvidere har DGI og DIF udviklet et 12 timers “Bevæg dig for livet forløb“, som er delt op i 5 faser og kører over en lidt længere periode.

Til dette forløb er der udarbejdet en særlig manual, som jeg vedhæfter. Du bestemmer selv, hvor ofte du ønsker at tage ud. Vi forventer dog at du gør en forening færdig, når du har påbegyndt et forløb.

Du bliver klædt på til opgaven

Nogle undervise har stor erfaring og underviser allerede i DGI/DIF regi eller i andre sammenhænge. For jer vil vi tilbyde en kort “brush up” i form af et skypemøde eller en regional samling, hvor vi gennemgår materialerne og alt det praktiske. Andre har brug for mere træning, inden de er klar til opgaven. Det hjælper vi naturligvis også med.

BADMINTON – Bevæg dig for livet følger de officielle DGI-takster for undervisere.

Til dette forløb er der udarbejdet en særlig manual, som jeg vedhæfter. Du bestemmer selv, hvor ofte du ønsker at tage ud. Vi forventer dog at du gør en forening færdig, når du har påbegyndt et forløb.

Du bliver klædt på til opgaven

Nogle undervise har stor erfaring og underviser allerede i DGI/DIF regi eller i andre sammenhænge. For jer vil vi tilbyde en kort “brush up” i form af et skypemøde eller en regional samling, hvor vi gennemgår materialerne og alt det praktiske. Andre har brug for mere træning, inden de er klar til opgaven. Det hjælper vi naturligvis også med.

BADMINTON – Bevæg dig for livet følger de officielle DGI-takster for undervisere.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.